Vaša URL na generovanie RSS:
http://stavkova.sk/forum/syndication.php?fid=&type=atom1.0&limit=15

Nižšsie si môžete generovať linky v špeciálnom RSS združení. RSS môže byť generované pre všetky fóra, na každé fórum zvlášť alebo pre vybraté fóra. Získate odkaz, ktorý môžete použiť v RSS čítačke. Čo je RSS?

Združenie najnovších tém
Fórum ktoré chcete pridať do RSS:
Vyberte fórum vpravo, použite CTRL na klávesnici ak chcete pridať viac fór.
RSS verzia:
Vyberte verziu, pre ktorú chcete odkaz generovať.
 RSS 2.00 (prednastavené)
 Atom 1.0
Počet:
Počet tém, ktoré sa stiahnuť súčasne, neodporúča sa viac ako 50.
tém súčasne