Nový herný plán Tipsportu prináša pozitívne zmeny

Od 1. júla 2020 vstupuje do platnosti nový herný plán v stávkovej kancelárie Tipsport. Celý rad noviniek je šitý na mieru pre zvýšenú spokojnosť zákazníkov pri stávkovaní online

Od 1. júla 2020 vstupuje do platnosti nový herný plán Tipsportu. Celý rad vylepšení sa týka napríklad detailnejšieho vysvetlenia stávok na voľby a ďalšie udalosti, či skrátenie lehoty na vyhodnotenie odložených zápasov.

Kompletný herný plán Tipsportu nájdete tu. V nasledujúcich riadkoch predstavíme najvýznamnejšie zmeny, na ktoré sa môže tešiť najväčšia komunita tipérov na Slovensku.

prečítajte si nový herný plán Tipsportu
Herný plán Tipsportu

Skrátenie na 48 hodín

Herný plán Tipsportu zaručuje, že po novom už nemusíte čakať štyri dni na vyhodnotenie odložených alebo prerušených stretnutí. Pokiaľ nebude zverejnený oficiálny výsledok do 48 hodín, stávky budú zrušené (pri prerušených zápasoch sa lehota počíta od posledného prerušenia). Pri baseballe navyše platí, že neodohrané či nedohrané stretnutie sa skontuje okamžite. Nebude teda nutné čakať ani zmienených 48 hodín.

Žiadna čakacia lehota

Pri pretekoch a súťažiach viac než dvoch účastníkov (napr. atletické preteky, futbalové ligy, majstrovstvá sveta, olympijské hry) a rovnako tak pri nešportových udalostiach (napr. voľby alebo udelenie cien) nebude po uplynutí lehoty 24 hodín od vyhodnotenia udalosti braný zreteľ na prípadnú zmenu výsledkov. Nerozhodnuté podané protesty vás naďalej nezaujímajú a po uplynutí 24 hodín od vyhodnotenia tak máte vyplatenú výhru istú.

Stávky na nešportové udalosti

Stávky na voľbu prezidenta, udelenie cien a podobne zostávajú v platnosti (vklady sa nevracajú) aj v prípade, že niektorý z vypísaných kandidátov potom nie je uvedený na oficiálnej štartovnej/kan­didátnej listine. V prípade neúčasti niektorého z kandidátov (vzdanie sa, odstúpenie) uvedeného na oficiálnej štartovnej/kan­didátnej listine sa stávky na tohto kandidáta rušia (a vklady sa vracajú), rovnako ako sa stornujú stávky na príležitosti obsahujúce tohto kandidáta (napríklad „Kto z kandidátov získa viac hlasov/mandátov“).

Delené umiestnenie

Pokiaľ sa na rovnakej pozícii (napríklad v nejakých pretekoch) umiestnia dvaja alebo viacerí účastníci udalosti, nárok na výhru sa kráti. Pre potreby výpočtu krátenia výhry platí, že sa účastník umiestnený na priečke X-Y rovnakým dielom umiestnil na každom z týchto miest a je možné zoradiť zhodne umiestnených účastníkov viacerými spôsobmi.

Ak je predmetom príležitosti umiestnenie jedného alebo viacerých účastníkov na určitých miestach, výhra sa kráti pomerom počtu výherných zoradení účastníkov na zdieľaných miestach k počtu všetkých zoradení účastníkov na zdieľaných miestach.

Výhra na stávky proti víťazstvu alebo umiestnenie zhodne umiestnených účastníkov sa v týchto prípadoch kráti pomerom počtu nevýherných zoradení účastníkov na zdieľaných miestach k počtu všetkých zoradení účastníkov na zdieľaných miestach.

Príklady pre vysvetlenie:

Natipujete si na presné poradie jazdcov A, B, C v pretekoch na prvých troch miestach: 1. A, 2. B, 3. C. Výsledkom pretekov je spoločné umiestnenie A a B na prvej priečke a C a D na tretej pozícii. Všetky možné zoradenia pretekárov sú teda ABCD, ABDC, BACD, BADC (zľava od prvého do štvrtého). Výherný je v tomto prípade iba ABCD, výhra sa teda kráti ¼.

Natipujete si umiestnenie jazdca A do druhého miesta a preteky skončia tak, že vyhrá D a A, B, C sa delia o druhé miesto. Všetky možné zoradenia pretekárov na delenom druhom mieste sú teda ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Výherné sú v tomto prípade ABC a ACB, teda 2/6 a naopak stávky na umiestnenie do druhého miesta natipované ako NIE sa budú násobiť pomerom 4/6. To je novinka, pretože predtým by bola táto stávka vyhodnotená ako prehra. Teraz sa vám časť vkladov za týchto okolností vráti.

Upresnenie cashoutu

Pri predčasnom vyplatení tiketu upresňujeme postup pri zmene vyhodnotení. V prípade zmeny vyhodnotenia už vyhodnotených príležitostí sa výhra pripísaná v dôsledku cashoutu upraví v súlade s príslušnou zmenou vyhodnotenia. Pri využití cashoutu v dobe, kedy doposiaľ neprišlo k vyhodnoteniu príležitosti, ale už môže byť známe, že stávka na túto príležitosť je nevýherná, bude cashout následne zrušený a neoprávnená výhra odpočítaná z užívateľského konta tipujúceho.

Krátenie v dostihoch

Pokiaľ sa dostihov nezúčastní jeden alebo viac koní (teda kone, ktoré boli dostihovou komisiou označené ako neštartujúce) s výnimkou koní uvedených v oficiálnej štartovnej listine pod čiarou, dôjde ku kráteniu kurzu na víťaza pri ostatných koňoch. Kráti sa každý kurz v závislosti od výške kurzu koňa, ktorý je označený ako neštartujúci. Jedná sa o v dostihovom svete dobre známy a funkčný princíp.

Upresnenie „časových“ stávok

Stávky s vymedzeným časovým intervalom sa typicky týkajú najmä futbalových zápasov. Pri nich sú príležitosti vymedzené časovým intervalom „medzi X. a Y. minútou vrátane“ (napríklad počet gólov, kariet alebo rohov) ohraničený počiatkom X (čas medzi nultou a prvou sekundou daného intervalu) a koncom Y (čas určený koncom poslednej sekundy intervalu vrátane prípadného nastaveného času započítaného do tohto intervalu podľa pravidiel športu).

Príklad: Interval „medzi 46. a 60 minútou“ sa počíta od času 45:00 do času 59:59. Čas 60:00 je už prvou sekundou ďalšieho intervalu. Interval „medzi 31. a 45. minútou“ sa počíta od času 30:00 do času 45:00 vrátane nastaveného času 1. polčasu. Obdobne interval „medzi 76. a 90. minútou“ sa počíta od času 75:00 do času 90:00 vrátane nastaveného času 2. polčasu.
Ďalšie novinky v HP

Od 1. 7. nájdete v Hernom pláne aj tieto body:

● pri zmene kurtu alebo povrchu (napríklad aj počas prerušeného zápasu) zostávajú stávky v platnosti,
● stávka na zápas s vopred stanoveným kritériom bude zrušená, pokiaľ sa toto stretnutie odohrá v inom formáte, než ktoré je uvedené v názve udalosti,
● nové články týkajúce sa softballu a kriketu,
● pre vyhodnotenie strelca gólu v zápase sa nepočíta ako vyhrávajúci vlastný gól (tzn. ak daný hráč dá vlastný gól a vy si natipujete, že strelec v zápase skóruje gól do súperovej bránky a nedá, stávka bude vyhodnotená ako prehra),
● pre vyhodnotenie „Padne gól hlavou v zápase“ sa nepočíta ako vyhrávajúci vlastný gól strelený hlavou,
● ak dôjde k striedaniu oboch tímov v jednom prerušení, bude pre vyhodnotenie príležitosti „Kto bude striedať v zápase ako prvý“ ako vyhrávajúca označená príležitosť „Obaja naraz“.

Získaj €15 zadarmo len za registráciu a €4,000 vstupný bonus Tipsportu na stávkovanie online!