Zodpovedné hranie pri tipovaní online

Prirodzenou súčasťou života každého človeka je aj oddych a zábava, medzi ktoré patrí aj hranie a túžba vyhrať. Treba si však uvedomiť potrebu stanovenia si hraníc a praktizovať Zodpovedné hranie, kedy máte hranie pod kontrolou, kedy hranie neovplyvňuje váš osobný, spoločenský a profesijný život a v žiadnom prípade nepôsobí na vašu finančnú situáciu negatívne.

Zamyslite sa nad dôvodmi prečo hráte, zvážte rozumne svoje rozhodnutia a nezabúdajte, že hry sú prístupné len pre dospelých. Informujte sa! Dobre informovaný hráč sa rozhoduje správne!

Zodpovedné hranie Tipos
Zodpovedné hranie Tipos

Naučte sa hrať zodpovedne:

  1. Hrajte pre zábavu a potešenie, neberte hru ako formu zárobku.
  2. Nevnímajte hranie ako únik z bežného, nudného života.
  3. Na hru si stanovte finančný limit, ktorý si môžete dovoliť minúť. Nehrajte na dlh a neriskujte stratu neúmerne vysokých finančných čiastok.
  4. Strážte si čas, ktorý trávite hraním.
  5. Nesnažte sa dohnať finančné straty častejším hraním.
  6. Stanovte si prestávky (najmä pri internetových hrách).
  7. Informujte sa o možnosti samovylúčenia z hry (storno stávky, zablokovanie hráčskeho konta).
  8. Rekapitulujte si pravidelne svoje výdavky a čas spojený s hraním.
  9. Ak máte pocit, že strácate kontrolu nad hraním, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc, alebo sa zverte blízkym.

Kedy hovoríme o problémovom hraní (patologickom hraní)?

Dôvodov na hranie je veľa. Jednou z najsilnejších motivácií je túžba vyhrať. Väčšina výhercov sa zo svojej výhry teší a nemá potrebu minúť všetky vyhraté peniaze na ďalšiu hru. Problémy s hraním nastávajú vtedy, ak hráč pociťuje nutkavú potrebu hrať znovu a znovu. Jeho myseľ sa sústredí len na moment, kedy si opätovne zahrá a všetky svoje peniaze investuje späť do hry. Stáva sa problémovým a teda patologickým hráčom.

Takýto hráč nevie prestať hrať, a to aj napriek vážnym sociálnym dôsledkom, narušeným rodinným vzťahom a problémom v osobnom živote. Patologický hráč miluje časté a stupňujúce sa riziko, pričom hranie pohlcuje väčšinu jeho voľného času, čím sa záujmy a iné aktivity dostávajú do úzadia. Ak už raz vyhral, nie je schopný prestať hrať a často riskuje neúmerne vysoké čiastky.

Aké následky môže mať problémové hranie?

Dôsledky problémového hrania zasiahnu prakticky každú oblasť života hráča. Problémový hráč začína zanedbávať svoje zamestnanie, rodinu, priateľov a svoje záujmy. Stáva sa, že doteraz slušný a zodpovedný človek začne zavádzať a klamať svoje okolie aj seba. Touto hráčskou závislosťou netrpí len samotný hráč, ale aj jeho rodina. Začína zlyhávať v zamestnaní, stráca priateľov a nemá čas na svoje záľuby. Predpokladá sa, že problémové hranie zhorší kvalitu života 10 až 15 ľuďom v jeho okolí.

Potrebujete pomoc?

Ak si svoj problém s hraním uvedomíte, najdôležitejšie pre Vás bude urobiť prvý krok a to začať hovoriť o tomto svojom probléme. Ak si myslíte, že potrebujete pomoc, neváhajte a kontaktujte odborníkov, resp. poraďte sa s priateľmi či rodinou.

Spoločnosť TIPOS nadviazala spoluprácu so Združením abstinentov Slovenska, ktoré sa dlhodobo venuje problematike závislostí, vrátane vplyvov hazardných hier na človeka. ZAS pomáha a radí ako hrať s mierou, zodpovedne, a ako udržať hranie pod kontrolou. Bližšie informácie o združení nájdete na webovej stránke www.abstinenti.sk alebo na e-maili zas1@mail.t-com.sk. Ďalšie informácie získate na webe Zodpovedné hranie od Tiposu.

Adresa pre korešpondenciu : Združenie abstinentov Slovenska, P.O.Box 19, 906 38 Rohožník.