SYNOTtip: ūüíĮ Bonus na tipovanie + recenzia

St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip je s√ļńćasŇ•ou medzin√°rodnej skupiny SYNOT, ktor√° p√īsob√≠ na trhu uŇĺ 25 rokov. SYNOT p√īsob√≠ v oblasti lot√©riov√©ho priemyslu, hern√Ĺch zariaden√≠ a softv√©rov√Ĺch rieŇ°en√≠. St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip zańćala p√īsobiŇ• na slovenskom trhu v roku 2011 a z√≠skala licenciu od √öradu pre regul√°ciu hazardn√Ĺch hier.

st√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip - Tipovanie online
SYNOTtip – Tipovanie online

SYNOTtip sa venuje najm√§ kurzov√Ĺm st√°vkam, prińćom v susednom ńĆesku m√° desaŇ•rońćn√© sk√ļsenosti so st√°vkovan√≠m. Bohat√° kurzov√° ponuka je zameran√° na Ň°portov√© a spolońćensk√© udalosti. Okrem tipovania zańćala st√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip zańćiatok roka 2020 pon√ļka aj online casino, v ktorom n√°jdete naozaj Ň°irok√ļ paletu hier.

Veńĺmi popul√°rne sa stali v naŇ°ich konńćin√°ch aj samoobsluŇĺn√© online termin√°ly, ktor√© prin√°Ň°aj√ļ st√°vkuj√ļcim mnoho v√Ĺhod. Ale mus√≠me si povedaŇ• hneńŹ v √ļvode aj jedno m√≠nus st√°vkov√Ĺch termin√°lov SYNOTtipu, ktor√Ĺm je 5% manipulańćn√Ĺ poplatok. Ten sa naŇ°Ň•astie net√Ĺka tipovania online na webe alebo cez mobiln√ļ aplik√°ciu.

St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip – Registr√°cia

Na webovej str√°nke SYNOTtipu n√°jdete v prahom hornom rohu tlańćidlo Zaregistrujte sa! a m√īŇĺete zańćaŇ• s vypńļŇąan√≠m registrańćn√©ho formul√°ra. Registr√°cia je veńĺmi jednoduch√° a zaberie v√°m len p√°r okamihov.

St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip registr√°cia
Registrańćn√Ĺ formul√°r SYNOTtip

KaŇĺd√Ĺ nov√Ĺ hr√°ńć na SYNOTtipe z√≠ska automaticky po registr√°cia aj dva par√°dne bonusy: ‚ā¨50 St√°vka bez rizika a ‚ā¨5,000 vstupn√Ĺ bonus, o ktor√Ĺch si povieme nesk√īr. Po vyplnen√≠ prihlasovacieho mena, hesla, e-mailu a telef√≥nneho ńć√≠sla (bonusov√Ĺ k√≥d sa nevypńļŇąame) prich√°dza na rad overenie telef√≥nu pomocou SMS.

Na mobil v√°m pr√≠de SMS spr√°va s overovac√≠m k√≥dom, ktor√Ĺ zad√°te do okna. St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip potom poŇ°le na vami zadan√ļ emailov√ļ adresu aktivańćn√Ĺ email, v ktorom treba klikn√ļŇ• na aktivańćn√Ĺ link.

Posledn√Ĺm krokom k √ļspeŇ°nej registr√°cie je overenie totoŇĺnosti, aby ste mohli svoje hr√°ńćske konto vyuŇĺ√≠vaŇ• naplno. Na overenie totoŇĺnosti s√ļ potrebn√© dva doklady ako obńćiansky preukaz, vodińćsk√Ĺ preukaz, karta poistenca atńŹ.

SYNOTtip – Vklad a V√Ĺbery

Po vytvoren√≠ a overen√≠ konta m√īŇĺete prist√ļpiŇ• k vloŇĺeniu finanńćn√Ĺch prostriedkov na √ļńćet. St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip pon√ļka na vkladanie peŇąaz√≠ viacero moŇĺnost√≠. VaŇ°e S-konto m√īŇĺete dobiŇ• cez okamŇĺit√Ĺ bankov√Ĺ prevod (ePlatba). K dispoz√≠cii je SporoPay, OTPay, UniCredit Bank a PoŇ°tov√° banka.

ńéalej m√īŇĺete vkladaŇ• platobnou kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro), bankov√Ĺm prevodom alebo SMS platbou cez mobiln√Ĺch oper√°torov (Telekom, Orange, 4ka). Poslednou moŇĺnosŇ•ou je vklad cez termin√°l. Minim√°lna hodnota vkladu je ‚ā¨1. Vklady ani v√Ĺbery nie s√ļ spoplatnen√©.

Nev√Ĺhodou je, Ňĺe v√Ĺbery m√īŇĺu byŇ• uskutońćnen√© iba cez bankov√Ĺ prevod, ktor√Ĺ trv√° 2-5 pracovn√Ĺch dn√≠. Vlastn√≠ci Benefit karty si m√īŇĺu vybraŇ• peniaze z hr√°ńćskeho √ļńćtu aj prostredn√≠ctvom termin√°lov. V ponuke nie je obńĺ√ļben√° moŇĺnosŇ• paysafecard a ch√Ĺbaj√ļ aj internetov√© peŇąaŇĺenky ako Skrill alebo Neteller.

SYNOTtip – Kurzov√° ponuka

SYNOTtip disponuje veńĺmi Ň°irokou kurzovou ponukou, v ktorej n√°jdete naozaj vŇ°etko, na ńćo sa d√° tipovaŇ•. V√ĹŇ°ka minim√°lnej st√°vky je ‚ā¨0.50. Na SYNOTtipe m√īŇĺete uzatv√°raŇ• klasick√© SOLO st√°vky (jednoduch√°), AKU st√°vky (akumulovan√°), syst√©mov√© st√°vky a skupinov√© st√°vky.

Kurzov√° ponuka SYNOTtipu
Kurzov√° ponuka SYNOTtip

Okrem bohatej ponuky Ň°portov√Ĺch udalost√≠ m√īŇĺete tipovaŇ• aj popul√°rne spolońćensk√© udalosti ako vońĺby alebo Superstar. Tip√©ri urńćite ocenia moŇĺnosŇ• predńćasn√©ho vyplatenia tiketu (cashout) a veńĺmi vydaren√ļ ponuku LIVE st√°vok, ktor√° je naozaj prehńĺadn√° a Ň°pińćkovo uroben√°.

LIVE st√°vky s√ļ ńćereŇ°nińćkou na torte SYNOTtipu, ale mus√≠te vytkn√ļŇ• nańŹalej absentuj√ļce Ňĺiv√© prenosy, ktor√© s√ļ v dneŇ°nej dobe hojne vyuŇĺ√≠van√© najm√§ pri live st√°vkovan√≠. V st√°vkovej kancel√°rii SYNOTtip m√īŇĺete tipovaŇ• aj e-Ň°porty a virtu√°lne hry, ktor√© pon√ļkaj√ļ dostihy, futbal, superaut√° a ploch√ļ dr√°hu.

SYNOTtip – Bonusy

ńĆ√≠m sa m√īŇĺe St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip p√ĹŇ°iŇ• s√ļ urńćite bonusy, ktor√© pon√ļka svojim z√°kazn√≠kom. VŇ°etci novoregistrovan√≠ uŇĺ√≠vatelia maj√ļ okamŇĺite po vytvoren√≠ konto n√°rok na dva fantastick√© bonusy, ktor√© s√ļ aktivovan√© automaticky.

SYNOTtip bonus
Vstupn√Ĺ bonus SYNOTtipu

Mas√≠vny ‚ā¨5,000 vstupn√Ĺ bonus SYNOTtipu hovor√≠ za vŇ°etko. Jednoznańćne najv√§ńćŇ°√≠ bonus na naŇ°om trhu m√° navyŇ°e aj najmenŇ°ie poŇĺiadavky na z√≠skanie, ńćo z neho rob√≠ absol√ļtne dokonal√ļ kombin√°ciu pre vŇ°etk√Ĺch tip√©rov.

Vstupn√Ĺ bonus je odzrkadlen√≠m v√ĹŇ°ky prv√©ho vkladu na √ļńćet do maxim√°lne v√ĹŇ°ky ‚ā¨5,000. To znamen√°, Ňĺe pri vloŇĺen√≠ napr√≠klad ‚ā¨1,000, bude aj v√°Ň° vstupn√Ĺ bonus v hodnote ‚ā¨1,000. Bonus mus√≠te aktivovaŇ• do desiatich dn√≠ od vytvorenia konta a to vkladom na √ļńćet.

Vstupn√Ĺ bonus SYNOTtipu sa pripisuje na konto po Ň°tvrtin√°ch.

Hodnotu vstupn√©ho bonusu je potrebn√© prest√°vkovaŇ• iba 6-kr√°t na jeho z√≠skanie. To je bezkonkurenńćn√© ńć√≠slo, keńŹ si zoberieme ako pr√≠klad maxim√°lnu hodnotu bonusu a porovn√°me ju s in√Ĺm hr√°ńćom na trhu.

Na vyńćistenie ‚ā¨5,000 bonusu SYNOTtipu potrebujeme prest√°vkovaŇ•¬ī‚ā¨30,000 (6 x 5,000). KeńŹ sa pozrieme ku konkurencii, druh√Ĺ najv√§ńćŇ°√≠ vstupn√Ĺ bonus pon√ļka st√°vkov√° kancel√°ria Tipsport. Na z√≠skanie ‚ā¨4,000 vstupn√©ho bonusu Tipsportu je potren√© prest√°vkovaŇ• ohromn√Ĺch ‚ā¨80,000!

Do bonusu na SYNOTtipe sa zapońć√≠tavaj√ļ tikety s celkov√Ĺm kurzom minim√°lne 2,1, ktor√© maj√ļ aspoŇą 3 st√°vkov√© pr√≠leŇĺitosti. KaŇĺd√° udalosŇ• mus√≠ maŇ• kurz 1,25 a vyŇ°Ň°√≠. zapońć√≠tavan√© s√ļ vŇ°etky predz√°pasov√© a LIVE st√°vky. Na vyńćistenie bonusu d√°va St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip lehotu 90 dn√≠.

St√°vka bez rizika SYNOTtip
St√°vka bez rizika SYNOTtip

Druh√Ĺ skvel√Ĺm bonusom, ktor√≠ z√≠skaj√ļ vŇ°etci nov√≠ z√°kazn√≠ci SYNOTtipu je ‚ā¨50 st√°vka bez rizika. Najv√§ńćŇ°ia st√°vka zadarmo na naŇ°om trhu mus√≠ byŇ• vyuŇĺit√° do desiatich dn√≠ od registr√°cie. ‚ā¨50 st√°vka bez rizika plat√≠ iba na prv√ļ uzavret√ļ SOLO st√°vku. LIVE st√°vky sa nepońć√≠taj√ļ.

V√ĹŇ°ka st√°vky bez rizika z√°vis√≠ rovnako ako pri vstupnom bonuse od v√ĹŇ°ky prv√©ho vkladu na √ļńćet. Maxim√°lna hodnote je ‚ā¨50. Ak bude v√°Ň° staven√Ĺ tiket nev√Ĺhern√Ĺ, st√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip prip√≠Ň°e do 24 hod√≠n vklad sp√§Ň• na v√°Ň° √ļńćet.

Mobiln√° aplik√°cia SYNOTtip

St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip pon√ļka svojim z√°kazn√≠kom aj tipovanie cez mobil. Mobiln√° aplik√°cia SYNOTtip je veńĺmi prehńĺadn√° a intuit√≠vna. Disponuje kompletnou kurzovou ponukou a moŇĺnosŇ• LIVE st√°vok.

Mobiln√° aplik√°cia SYNOTtip 3
Mobiln√° aplik√°cia SYNOTtip

Chybińćkou kr√°sy je spom√≠nan√° absencia live streamov. Zauj√≠mavosŇ•ou je, Ňĺe aplik√°ciu umoŇĺŇąuje aj tipovanie cez smart hodinky. Cez aplik√°ciu sa daj√ļ samozrejme uskutońćŇąovaŇ• aj vklady a v√Ĺbery. Pri tipovan√≠ v√°m pom√īŇĺe Matchtracker a funkcia je cashout je taktieŇĺ po ruke.

Update (16.10.2020): SYNOTtip sp√ļŇ°Ň•a ponuku live streamov.

Benefit Klub: Vernostn√Ĺ program

OkamŇĺite po dokonńćen√≠ registr√°cie sa st√°vate ńćlenom Benefit klubu. Jedn√° sa o vernostn√Ĺ syst√©m pre z√°kazn√≠kom, ktor√Ĺ d√°va zadarmo r√īzne benefity navyŇ°e za aktivitu. UŇĺ√≠vatelia s√ļ zaraden√≠ do troch √ļrovn√≠ VIP statusu.

HneńŹ po registr√°cii je kaŇĺd√Ĺ automaticky bronzov√Ĺm z√°kazn√≠kom. Na posun na vyŇ°Ň°ie √ļrovne je potrebn√© prekonaŇ• hranicu prest√°vkovania na tiketoch. Za benefit body je moŇĺn√© k√ļpiŇ• napr√≠klad kurzov√© zv√Ĺhodnenie, kde je maxim√°lna v√ĹŇ°ky vkladu ‚ā¨200.

Benefit karta SYNOTtipu
Benefit karta SYNOTtip

Za body m√īŇĺeŇ° podaŇ• zadarmo SOLO alebo AKO st√°vku s minim√°lnym kurzom 2. 25 BENEFIT bodov m√° hodnotu ‚ā¨1. Viac inform√°ci√≠ o vernostnom programe SYNOTtipu je v√°m priniesli v naŇ°ej recenzii.

TaktieŇĺ si m√īŇĺeŇ° zv√ĹhodniŇ• v√Ĺsledn√Ĺ kurz svojej st√°vky a to nasledovne:

Za st√°vku s minim√°lnym kurzom 10 si za 20 bodov vylepŇ°√≠Ň° celkov√Ĺ kurz o 5%.
Za st√°vku s minim√°lnym kurzom 20 si za 40 bodov vylepŇ°√≠Ň° celkov√Ĺ kurz o 10%.
Za st√°vku s minim√°lnym kurzom 50 si za 80 bodov vylepŇ°√≠Ň° celkov√Ĺ kurz o 15%.
Za st√°vku s minim√°lnym kurzom 100 si za 150 bodov vylepŇ°√≠Ň° celkov√Ĺ kurz o 20%.

S√ļŇ•aŇĺe v tipovan√≠ o desaŇ•tis√≠ce eur

St√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip vyhlasuje pravidelne s√ļŇ•aŇĺe v tipovan√≠, v ktor√Ĺch s√ļ pońćas roka rozdan√© desaŇ•tis√≠ce eur. Do s√ļŇ•aŇĺ√≠ sa m√īŇĺu zapojiŇ• vŇ°etci tip√©ri vŇĺdy zadarmo a uk√°zaŇ• svoj skill pri tipovan√≠ z√°pasov.

Medzi najobńĺ√ļbenejŇ°ie patr√≠ jednoznańćne Slovakia Challenge, ktor√° odmeŇąuje kaŇĺd√° mesiac najlepŇ°√≠ch tip√©rov. Nech√Ĺbaj√ļ ani pravideln√© mesańćn√© marat√≥ny v tipovan√≠, kde sa vŇ°etci st√°vkuj√ļci delia obrovsk√© prize pooly rovn√Ĺm dielom.

Online Casino SYNOTtip

Zańćiatkom roka spustila st√°vkov√° kancel√°ria SYNOTtip aj modern√© online casino, ktor√© samozrejme disponuje platnou licenciou na prev√°dzkovanie hazardn√Ĺch hier od Ministerstva financi√≠ SR. Hr√°ńći smeruj√ļci do casina SYNOTtipu maj√ļ po registr√°cii k dispoz√≠cii op√§Ň• najv√§ńćŇ°√≠ vstupn√Ĺ bonus na trhu a ńŹalŇ°ie bonusy ako 50 pretońćen√≠ bez rizika a neskutońćn√Ĺch 640 spinov zadarmo!

Online Casino SYNOTtip hry
Online Casino SYNOTtip – Hracie automaty

Online casino SYNOTtip usporad√ļva pravideln√© kas√≠nov√© turnaje o tis√≠ce eur, ktor√Ĺch sa m√īŇĺete z√ļńćastniŇ• zadarmo a disponuje jednou z najv√§ńćŇ°√≠ch pon√ļk hrac√≠ch automatov u n√°s.

Registr√°cia do st√°vkovej kancel√°rie SYNOTtip