Fortuna: ūüíĮ Bonus na tipovanie + recenzia

St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna je najv√§ńćŇ°√≠m stredoeur√≥pskym prev√°dzkovateńĺom Ň°portov√©ho st√°vkovania. ZaloŇĺen√° bola v roku 1990 ako FORTUNA s√°zkov√° kancel√°Ňô a.s. v Prahe. V roku 2005 sa stala nov√Ĺm vlastn√≠kom spolońćnosti investińćn√° skupina Penta.

St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna
St√°vkovanie na Fortune

Fortuna figuruje medzi l√≠drami v oblasti tipovania na naŇ°om trhu, prińćom sa v√Ĺrazne podieńĺala aj na vzostupe online st√°vkovania, ńći uŇĺ na Slovensku alebo n√°sledne v ńĆesku a Pońĺsku. St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna je drŇĺiteńĺom licencie od √öradu pre regul√°ciu hazardn√Ĺch hier a m√īŇĺe poskytovaŇ• svoje sluŇĺby pre obńćanov Slovenskej republiky.

Okrem tradińćn√Ĺch kamenn√Ĺ pobońćiek rozŇ°√≠rila v posledn√Ĺch rokoch Fortuna svoj z√°ber aj do online priestoru. Fortuna ońćar√≠ svojich z√°kazn√≠kov najv√§ńćŇ°ou ponukou st√°vkov√Ĺch pr√≠leŇĺitost√≠, pohodln√Ĺm st√°vkovan√≠m cez internet (ifortuna), ńći tipovan√≠m cez mobiln√ļ aplik√°ciu Fortuna.

Po zaloŇĺen√≠ hr√°ńćskeho √ļńćtu na internete m√īŇĺete pod√°vaŇ• tikety 24 hod√≠n denne.

VyuŇĺiŇ• sa d√° aj mnoŇĺstvo bonusov, ktor√© Fortuna pon√ļka vŇ°etk√Ĺch nov√Ĺm hr√°ńćom na rozbeh. Nech√Ĺbaj√ļ ani pravideln√© bonusov√© akcie pre vŇ°etk√Ĺch, s√ļŇ•aŇĺe v tipovan√≠ o desaŇ•tis√≠ce eur, Ň°portov√© kv√≠zy o ceny zadarmo, ńći tis√≠ce Ňĺiv√Ĺch prenosov taktieŇĺ √ļplne zadarmo!

O vŇ°etk√Ĺch v√Ĺhod√°ch st√°vkovania na Fortune si povieme podrobne v naŇ°ej recenzii. Najprv si rozoberieme registr√°ciu a prihl√°senie do √ļńćtu. Pozrieme na vŇ°etky druhy st√°vok (samozrejme bez manipulańćn√©ho poplatku), ktor√© st√°vkov√° kancel√°ria Fortuna pon√ļka, vr√°tane obńĺ√ļben√Ĺch LIVE st√°vok. Vysvetl√≠me si ako funguje sledovanie Ňĺiv√Ĺch prenosov prostredn√≠ctvom Fortuna TV, ńći tipovanie kdekońĺvek cez mobiln√ļ aplik√°cia Fortuna.

ńéalej v√°m poskytne prehńĺad vŇ°etk√Ĺch bonusov a mnoŇĺstvom uŇĺitońćn√Ĺch funkci√≠, ktor√© st√°vkov√° kancel√°ria Fortuna pripravila pre komfortn√© tipovanie online. V neposlednom rade si predstav√≠me aj moŇĺnosti vkladov a v√Ĺberov, ktor√© nie s√ļ spoplatnen√©. A na z√°ver zav√≠tame aj do nov√©ho online casina Fortuny.

St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna – Registr√°cia

Ak ste a rozhodli zaloŇĺiŇ• si konto na Fortune, pon√ļkame v√°m prehńĺadn√Ĺ n√°vod ako na to. Vytvorenie hr√°ńćskeho √ļńćtu v√°m nezaberie veńĺa ńćasu, keńŹŇĺe cel√Ĺ proces registr√°cie je veńĺmi intuit√≠vny. Registrańćn√Ĺ formul√°r n√°jdete v kaŇĺdej kamennej pobońćke alebo na webe ifortuna.sk.

V registrańćnom formul√°ri sa vypńļŇąaj√ļ nasledovn√© √ļdaje: prihlasovacie meno , heslo, meno, priezvisko, pohlavie, telef√≥nne ńć√≠slo, e-mail, rodn√© ńć√≠slo, d√°tum a miesto narodenia, obńćianstvo, adresa trval√©ho pobytu a bonus.

St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna Registrańćn√Ĺ formul√°r
Fortuna – Registrańćn√Ĺ formul√°r

O ponuke bonusov si povieme trochu nesk√īr, takŇĺe ńć√≠tajte ńŹalej, aby ste o nińć nepriŇ°li. Po kompletnom vyplnen√≠ registrańćn√©ho formul√°ra je potrebn√© klikn√ļŇ• na tlańćidlo „ZaregistrovaŇ• sa“. N√°sledne obdrŇĺ√≠te overovac√≠ SMS k√≥d na telef√≥nne ńć√≠slo, ktor√© ste zadali vo formul√°ri.

Na √ļpln√© dokonńćenie registr√°cie potrebujete poslaŇ• eŇ°te dva doklady na overenie totoŇĺnosti (napr. obńćiansky a vodińćsk√Ĺ preukaz). Po schv√°len√≠ dokumentov sa m√īŇĺete prihl√°siŇ• do hr√°ńćskeho √ļńćtu a zańćaŇ• s pln√Ĺm vyuŇĺ√≠van√≠m konta.

Fortuna – Vklady a V√Ĺbery

Fortuna pon√ļka svojim z√°kazn√≠kom niekońĺko moŇĺnost√≠ na vkladanie a vyberanie finanńćn√Ĺch prostriedkov na hr√°ńćky √ļńćet. Dobrou spr√°vou je, Ňĺe tieto transakcie nie s√ļ spoplatnen√©. V ponuke s√ļ popredn√© slovensk√© banky a platby s√ļ moŇĺn√© cez platobn√© karty alebo bankov√© port√°ly, prińćom doba spracovanie je okamŇĺit√°.

St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna Vklady
Fortuna – Vklady

Minim√°lny limit vkladu je vŇĺdy ‚ā¨1. Na pobońćk√°ch je moŇĺn√Ĺ vklad v hotovosti. V√Ĺbery z hr√°ńćskeho √ļńćtu s√ļ uskutońćŇąovan√© prostredn√≠ctvom bankov√Ĺch prevodov, ktor√© trvaj√ļ zv√§ńćŇ°a 1-2 pracovn√© dni. Minim√°lny v√Ĺber je nastaven√Ĺ na ‚ā¨10.

St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna V√Ĺbery
Fortuna – V√Ĺbery

Fortuna – Bonusy

Vo Fortune n√°jdete Ň°irok√© spektrum vstupn√Ĺch bonusov, z ktor√Ĺch si m√īŇĺete vybraŇ• ten, ktor√Ĺ v√°m padne ako uŇ°it√Ĺ na mieru. Jedn√Ĺm z najv√§ńćŇ°√≠m l√°kadiel je bonus ‚ā¨30 st√°vka bez rizika + 30 spinov zadarmo, ktor√Ĺ je popul√°rny najm√§ medzi zańćiatońćn√≠kmi v tipovan√≠ online.

Fortuna vstupn√Ĺ bonus ‚ā¨30 st√°vka bez rizika 30 spinov zadarmo
Fortuna vstupn√Ĺ bonus – ‚ā¨30 st√°vka bez rizika + 30 spinov zadarmo

Tento vstupn√Ĺ bonus d√°va moŇĺnosŇ• staviŇ• si ‚ā¨30 na Fortune √ļplne zadarmo. V pr√≠pade, Ňĺe v√°m staven√Ĺ tiket nevyjde, st√°vkov√° kancel√°ria Fortuna v√°m obratom vr√°ti peniaze sp√§Ň• na hr√°ńćsky √ļńćet. K ‚ā¨30 st√°vke bez rizika z√≠skate navyŇ°e aj 30 spinov zadarmo v modernom online casina Fortune, kde m√īŇĺete roztońćiŇ• valce v hre White King.

Podmienky bonusu Fortuny – ‚ā¨30 st√°vka bez rizika:

‚ÄĘ Ponuka St√°vky bez rizika plat√≠ pre kaŇĺd√©ho nov√©ho klienta.
‚ÄĘ T√°to ponuka plat√≠ iba na prv√ļ st√°vku po aktivovan√≠ tohto bonusu.
‚ÄĘ Ponuka St√°vky bez rizika plat√≠ na prv√ļ st√°vku s minim√°lnym kurzom 2.00 (plat√≠ pre SOLO, AKO, s v√Ĺnimkou, e-҆port, Terno dŇąa, Maxikombi a dlhodob√© st√°vky).
‚ÄĘ Na uzavretie prvej st√°vky m√° klient obdobie 7 dn√≠ po aktiv√°cii. Po tejto dobe n√°rok na uzavretie St√°vky bez rizika zanik√°.
‚ÄĘ V pr√≠pade, ak VaŇ°a prv√° st√°vka po aktiv√°cii bonusu bude ne√ļspeŇ°n√°, Fortuna V√°m vr√°ti vklad do 24 hod√≠n od vyhodnotenia st√°vky na hr√°ńćsky √ļńćet. V pr√≠pade splnenia vŇ°etk√Ĺch podmienok m√°te n√°rok na vr√°tenie vkladu. A to aŇĺ do v√ĹŇ°ky, za ak√ļ ste prv√ļ st√°vku po aktiv√°cii bonusu uzavreli, maxim√°lne vŇ°ak do sumy 30 (tridsaŇ•) EUR.
‚ÄĘ St√°vku bez rizika nie je moŇĺn√© kombinovaŇ• so Ňĺiadnym in√Ĺm bonusom.

Online casino Fortuna Vstupn√Ĺ bonus
Online casino Fortuna – Vstupn√Ĺ bonus

Pokiańĺ ste vyzn√°vańćom hrac√≠ch automatov a mierite hlavne do online casina Fortuna, na v√Ĺber m√°te par√°dny ‚ā¨1,000 vstupn√Ĺ bonus, ktor√Ĺ mus√≠te „vyńćistiŇ•“ do 30 dn√≠ od prip√≠sania. To vŇ°ak nie je jedin√° moŇĺnosŇ•, pretoŇĺe online casino Fortuna pon√ļka aj bezkonkurenńćn√Ĺch 150 spinov √ļplne zadarmo. Pre hr√°ńćov s menŇ°√≠m bankrollom na hranie automatov√Ĺch hier je zase pripraven√Ĺ prijateńĺnejŇ°√≠ ‚ā¨250 vstupn√Ĺ bonus.

Fortuna – Druhy st√°vok

Fortuna – St√°vkovanie cez internet

Profist√°vka

Stańć√≠, keńŹ spln√≠te nasledovn√© podmienky:
‚ÄĘ stav√≠te si aspoŇą za 50 eur
‚ÄĘ v√Ĺsledn√Ĺ kurz na tikete pri SOLO st√°vke mus√≠ byŇ• minim√°lne 3.5, pri AKO st√°vke 2.5

EXPERT

ńĆo je vlastne st√°vka EXPERT? Ide o AKO st√°vku, ktor√° je zloŇĺen√° z 10 vopred vybran√Ĺch st√°vkov√Ĺch pr√≠leŇĺitost√≠. Pri uh√°dnut√≠ vŇ°etk√Ĺch stretnut√≠ v r√°mci jedn√©ho kola vybran√©ho EXPERTA obdrŇĺ√≠te k svojej v√Ĺhre finanńćn√Ĺ bonus.

Favorit PLUS

Pri st√°vke Favorit PLUS si m√īŇĺeŇ° na tiket pridaŇ• zv√Ĺhodnen√Ĺ kurz na favorita, a to v z√°vislosti od pońćtu ńŹalŇ°√≠ch st√°vkov√Ĺch pr√≠leŇĺitost√≠ na tvojom tikete. Kurz sa zvyŇ°uje pri 5-kombin√°cii (F+4), 8-kombin√°cii (F+7) a 12-kombin√°cii (F+11). So st√°vkou Favorit PLUS tak m√īŇĺu byŇ• tvoje v√Ĺhry vyŇ°Ň°ie ako pri beŇĺnej st√°vke.

Terno dŇąa

KaŇĺd√Ĺ deŇą m√īŇĺe byŇ• v ponuke st√°vkovej kancel√°rie Fortuna vybran√Ĺch niekońĺko z√°pasov, ktor√© s√ļ vyp√≠san√© eŇ°te raz ako tzv. Terno dŇąa, kde maj√ļ vŇ°etky z√°pasy zv√ĹŇ°en√© kurzy.

Dvojit√° Ň°anca

St√°vka obsahuje tri tipy : 1 ‚Äď 1, 0 ‚Äď 0, 2 ‚Äď 2. Jednotliv√© poloŇĺky znamenaj√ļ:

‚ÄĘ 1 ‚Äď 1 v√Ĺhra dom√°cich v prvom polńćase alebo z√°pase
‚ÄĘ 0 ‚Äď 0 rem√≠za v prvom polńćase alebo v z√°pase
‚ÄĘ 2 ‚Äď 2 v√Ĺhra hosŇ•uj√ļceho t√≠mu v prvom polńćase alebo v z√°pase

Maxikombi

Rozpisov√© st√°vky predstavuj√ļ v podstate skr√°ten√Ĺ z√°pis niekońĺk√Ĺch AKO st√°vok na jednom tikete. Tipuj√ļci si vyberie pońćet z√°pasov a pońć√≠tańć z nich vytvor√≠ r√īzne kombin√°cie podńĺa matematick√Ĺch pravidiel (napr√≠klad 4 z 11, 2 zo 7).

Mal√° domov

St√°vka ‚ÄěMal√° domov‚Äú v√Ĺrazne zniŇĺuje riziko vaŇ°ej prehry a nestoj√≠ v√°s to nińć navyŇ°e. Stavte si teraz pr√≠leŇĺitosŇ• ‚ÄěMal√° domov‚Äú a vyhrajte tak p√§Ň•n√°sobok svojho vkladu aj v pr√≠pade, Ňĺe uh√°dnete na tikete o jeden z√°pas menej, neŇĺ je potrebn√© pri beŇĺnej st√°vke.

Kombin√°cie st√°vok

Teraz m√°te unik√°tnu moŇĺnosŇ• kombin√°cie futbalov√Ĺch st√°vok do jednej AKO st√°vky v r√°mci jedin√©ho z√°pasu!

Zápas bez remízy

Nov√° st√°vka, ktor√° v√°m prin√°Ň°a Ň°ancu vsadiŇ• na v√≠Ň•azstvo jedn√©ho ńći druh√©ho t√≠mu bez moŇĺnosti rem√≠zy.
Podrobn√© vysvetlenie druhov st√°vok na Fortune si m√īŇĺete preńć√≠taŇ• tu.

Fortuna – Predńćasn√© vyplatenie tiketu

Online tipovanie sa nezaob√≠de ani bez dobre zn√°mej funkcie cashout. Predńćasn√© vyplatenie tiketu v√°m dok√°Ňĺe v niektor√Ĺch pr√≠padoch zachr√°niŇ• poriadny bal√≠k. Ak sa ob√°vate, Ňĺe v√°m nevyjde napr√≠klad posledn√Ĺ z√°pas na tikete, m√īŇĺete si daŇ• vyplatiŇ• tiket ihneńŹ.

Predńćasn√° v√Ĺplata v√Ĺhry funguje tak, Ňĺe st√°vkov√° kancel√°ria Fortuna od v√°s prakticky odk√ļpi tiket eŇ°te pred vyhodnoten√≠m st√°vkovej udalosti. Jedn√° sa v√Ĺhradne o predz√°pasov√© alebo LIVE st√°vky.

Ak v√°m je predńćasn√° vyplatenie tiketu umoŇĺnen√°, uvid√≠te t√ļto inform√°ciu po rozkliknut√≠ tiketu.

St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna predńćasn√° v√Ĺplata tiketu
Predńćasn√© vyplatenie tiketu Fortuna #1
Predńćasn√© vyplatenie tiketu Fortuna #2

Kliknut√≠m na tlańćidlo „VyplatiŇ• ihneńŹ“ sa v√°m zobraz√≠ ponuka moŇĺnej v√ĹŇ°ky cashoutu.

Predńćasn√© vyplatenie tiketu Fortuna #3

V√Ĺhra v√°m bude n√°sledne prip√≠san√° na √ļńćet a pri tiketoch budete vidieŇ• oznańćenie Ňĺltou ikonou.

Predńćasn√© vyplatenie tiketu Fortuna #4
St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna predńćasn√© vyplatenie tiketu
Predńćasn√© vyplatenie tiketu Fortuna #5

Predńćasn√© vyplatenie tiketu funguje samozrejme aj pri tipovan√≠ na cez mobil a pr√°ve o vychytanej mobilnej aplik√°cii Fortuny si povieme v ńŹalŇ°ej ńćasti naŇ°ej recenzie.

Fortuna – Mobiln√° aplik√°cia Fortuna

Vynoven√° mobiln√° aplik√°cia Fortuna patr√≠ k najlepŇ°√≠m na trhu. St√°vkovanie cez mobil nikdy nebolo jednoduchŇ°ie. Cez aplik√°ciu m√īŇĺete sledovaŇ• z√°roveŇą aj tis√≠ce Ňĺiv√Ĺch prenosov Fortuna TV. ńĆak√° na v√°s kompletn√° kurzov√° ponuka a LIVE st√°vky.

Mobiln√° aplik√°cia Fortuna 3
Mobiln√° aplik√°cia Fortuna

K dispoz√≠cii s√ļ tieŇĺ komplexn√© Ň°tatistiky a z√°pasov√Ĺ tracker. Nech√Ĺbaj√ļ ani obńĺ√ļben√© push notifik√°cie, ale najv√§ńćŇ°ou v√Ĺhodou je moŇĺnosŇ• „r√Ĺchlost√°vky“. Rychlost√°vka uŇĺ podńĺa pomenovania prezr√°dza svoju najv√§ńćŇ°iu dev√≠zu. Stańćia dva dotyky displeja a m√°te staven√©!

Mobiln√° aplik√°cia Fortuny je k dispoz√≠cii pre Andriod, iOS a iPad. Na sledovanie Fortuna TV cez mobiln√ļ aplik√°ciu mus√≠te prejsŇ• do sekcie ST√ĀVKY LIVE. Ikona prehr√°vanie pri z√°pase v√°m napoved√°, Ňĺe m√°te moŇĺnosŇ• sledovaŇ• aj Ňĺiv√Ĺ prenos.

Ikona prehr√°vanie mobilnej aplik√°cie Fortuna
Ikona prehr√°vanie mobilnej aplik√°cie Fortuna

Pre sledovanie Ňĺiv√©ho prenosu Fortuna TV otońćne mobiln√© zariadenie na Ň°√≠rku. Kompletn√© inform√°cie o mobilnej aplik√°cii Fortuna, inŇ°tal√°cii a vŇ°etk√Ĺch funkci√°ch sa dozviete v naŇ°ej recenzii tu.

Fortuna TV

Jednou najv√§ńćŇ°√≠ch vymoŇĺenost√≠ modernej doby je aj sledovanie Ňĺiv√Ĺch prenosov, ktor√Ĺch pon√ļka St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna tis√≠ce. Pri Fortuna TV m√īŇĺete samozrejme aj pod√°vaŇ• LIVE st√°vky na z√°pasy, ktor√© pr√°ve sledujete.

Tisíce prenosov zdarma

ŇĹiv√© prenosy maj√ļ vŇ°etci tipuj√ļci zaregistrovan√≠ na Fortune zadarmo! TeŇ°iŇ• sa m√īŇĺete na priame prenosy naŇ°ej Fortuna Ligy, kvalitn√© eur√≥pske futbalov√© s√ļŇ•aŇĺe, NHL, KHL, NBA, tenisov√© stretnutia a veńĺa in√©ho.

Pre sledovanie Fortuna TV mus√≠te splniŇ• iba dve jednoduch√© podmienky. Je potrebn√© maŇ• kladn√Ĺ zostatok na hr√°ńćskom √ļńćte a v priebehu posledn√Ĺch siedmich dn√≠ staven√Ĺ aspoŇą jeden tiket. ńéalŇ°ie inform√°cie o fungovan√≠ Fortuna TV a n√°vod na spustenie Ňĺiv√©ho prenosu n√°jdete tu.

Fortuna – LIVE st√°vky

Pri sledovan√≠ Ňĺiv√Ĺch prenosov na Fortuna TV patr√≠ neodmysliteńĺne aj pod√°vanie LIVE st√°vok. Minim√°lna v√ĹŇ°ka LIVE st√°vky je 50 centov. LIVE st√°vky nie je moŇĺn√© stornovaŇ• a s√ļ prip√≠san√© na hr√°ńćsky √ļńćet automaticky po vyhodnoten√≠ tiketu.

Pri pod√°van√≠ LIVE st√°vok netreba zab√ļdaŇ• na to, Ňĺe m√īŇĺe pońćas pr√≠pravy tiketu pr√≠sŇ• k zmene (aktualiz√°cii) kurzov. Tlańćidlo StaviŇ• je k dispoz√≠cii neust√°le, pokiańĺ m√°te zaŇ°krtnut√© pol√≠ńćko AktualizovaŇ• automaticky. Viac inform√°cii o pod√°van√≠ LIVE st√°vok aj s prehńĺadn√Ĺm n√°vodom v√°m pon√ļkame tu.

Fortuna – Tipovanie e-Ň°porty

Fortuna disponuje taktieŇĺ najv√§ńćŇ°ou ponukou e-Ň°portov na tipovanie. Najm√§ v obdob√≠ celosvetovej pand√©mie veńĺa st√°vkuj√ļcich prińćuchlo k tejto moŇĺnosti kv√īli oklieŇ°tenej kurzovej ponuke. Tipovanie e-Ň°portov zańćalo postupne prekvitaŇ•. V ponuke s√ļ z√°pasy pońć√≠tańćov√Ĺch hier ako CS:GO, League of Legends, Dota2, FIFA ńći Starcraft.

YouTube kan√°l – Fortuna Sports

Svetlo sveta uzrel koncom leta 2020 aj nov√Ĺ Ň°portov√Ĺ YouTube kan√°l, kde z√≠skate vŇ°etky potrebn√© inform√°cie zo sveta Ň°portu. Fortuna Sports bude prin√°Ň°aŇ• pravidelne Ň°portov√© spr√°vy z dom√°cej a svetovej sc√©ny. ńĆasom sa m√īŇĺete teŇ°iŇ• aj na nov√© zauj√≠mav√© form√°ty ako Rozhovory, Tikety t√ĹŇĺdŇąa, Reporty, Highlighty atńŹ.

YouTube kan√°l- Fortuna Sports

҆portov√Ĺ KV√ćZ o ceny zadarmo

Na Fortune prebieha kaŇĺd√Ĺ Ň°tvrtok o 20:00 pravideln√Ĺ Ň°portov√Ĺ kv√≠z, v ktorom m√īŇĺeŇ° preuk√°zaŇ• svoje znalosti zo sveta Ň°portu. Z√ļńćastniŇ• sa m√īŇĺeŇ° √ļplne zadarmo a pre najlepŇ°√≠ch s√ļ pripraven√© ceny v hodnote aŇĺ ‚ā¨100.

S√ļŇ•aŇĺe v tipovan√≠ o desaŇ•tis√≠ce eur

Fortuna pon√ļka svojim tip√©rom aj pravideln√© marat√≥ny o podiely z obrovsk√Ĺch prize poolov a in√© bonusy. S√ļŇ•aŇĺe v tipovan√≠ nav√ĹŇ°ia v√°Ň° bankroll, keńŹŇĺe je to pridan√° hodnota k st√°vkovaniu. Po splnen√≠ p√°r jednoduch√Ĺch podmienok m√īŇĺete byŇ• v hre o tuńćn√© finanńćn√© odmeny.

Klubové body, Bonus 5 a Bonus 8

Medzi Ň°pińćkov√© patr√≠ vernostn√Ĺ program Fortuny, v ktorom okrem in√©ho zbieraj√ļ tipuj√ļci klubov√© body. Za nahromaden√© body si m√īŇĺu n√°sledne uzatv√°raŇ• tikety alebo vyuŇĺiŇ• kurzov√© zv√Ĺhodnenie aŇĺ do v√ĹŇ°ky 50%.

Fortuna РKlubové body

Kurzov√© zv√Ĺhodnenie pri Bonus 5 stoj√≠ 100 klubov√Ĺch bodov a pri Bonus 8 dokonca len 50 bodov.

Podmienky pre získanie a uplatnenie Bonus 5:

‚ÄĘ Kurzov√© zv√Ĺhodnenie 1.2 po 5. st√°vkovej pr√≠leŇĺitosti na jeden tiket si m√īŇĺeŇ° k√ļpiŇ• za 100 klubov√Ĺch bodov
‚ÄĘ Kurzov√© zv√Ĺhodnenie je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• na prv√Ĺ tiket po potvrden√≠ bonusu, ktor√Ĺ spńļŇąa podmienky bonusu
‚ÄĘ Bonus 5 plat√≠ iba pri AKO st√°vkach zloŇĺen√Ĺch min. z 5 a max. zo 7 st√°vkov√Ĺch pr√≠leŇĺitost√≠, kde kaŇĺd√° z nich m√° kurz 1.5 a vyŇ°Ň°√≠
‚ÄĘ Bonus 5 nie je moŇĺn√© skombinovaŇ• s in√Ĺm kurzov√Ĺm zv√Ĺhodnen√≠m v ponuke a plat√≠ len na predz√°pasov√© st√°vky
‚ÄĘ Bonus 5 si m√īŇĺeŇ° op√§tovne zak√ļpiŇ• aŇĺ po vyhodnoten√≠ tiketu, na ktor√Ĺ bol bonus uplatnen√Ĺ

Podmienky pre získanie a uplatnenie Bonus 8:

‚ÄĘ Kurzov√© zv√Ĺhodnenie 1.5 po 8. st√°vkovej pr√≠leŇĺitosti na jeden tiket si m√īŇĺeŇ° k√ļpiŇ• za 50 klubov√Ĺch bodov
‚ÄĘ Kurzov√© zv√Ĺhodnenie je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• na prv√Ĺ tiket po potvrden√≠ bonusu, ktor√Ĺ spńļŇąa podmienky bonusu
‚ÄĘ Bonus 8 plat√≠ iba pri AKO st√°vkach zloŇĺen√Ĺch min. z 8 st√°vkov√Ĺch pr√≠leŇĺitost√≠, kde kaŇĺd√° z nich m√° kurz 1.5 a vyŇ°Ň°√≠
‚ÄĘ Bonus 8 nie je moŇĺn√© ho skombinovaŇ• s in√Ĺm kurzov√Ĺm zv√Ĺhodnen√≠m v ponuke a plat√≠ len na predz√°pasov√© st√°vky
‚ÄĘ Bonus 8 si m√īŇĺeŇ° op√§tovne zak√ļpiŇ• aŇĺ po vyhodnoten√≠ tiketu, na ktor√Ĺ bol bonus uplatnen√Ĺ

Fortuna – Kurzov√° ponuka

Kurzov√° ponuka Fortuny je najŇ°irŇ°ia na trhu a n√°jdete v nej menej zn√°me ligy, ńći kurzy na r√īzne spolońćensk√© podujatia alebo parlamentn√© vońĺby. Hokejov√≠ nadŇ°enci urńćite ocenia nov√© vyhodnotenie st√°vok, po ktorom s√ļ vypl√°can√Ĺ uŇĺ aj strelci v predńļŇĺen√≠ a strelci rozhoduj√ļceho samostatn√©ho n√°jazdu.

St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna ‚ā¨1,000,000 v√Ĺhra na tikete
Fortuna – ‚ā¨1,000,000 v√Ĺhra na tikete

St√°vkov√° kancel√°ria Fortuna po novom zaviedla minim√°lny vklad pri tipovan√≠ na 10 centov a z√°roveŇą nav√ĹŇ°ila maxim√°lnu moŇĺn√ļ v√Ĺhru na neuveriteńĺn√Ĺ ‚ā¨1,000,000. Nev√°haj a zaloŇĺ si √ļńćet na Fortune hneńŹ teraz!

Registr√°cia do st√°vkovej kancel√°rie Fortuna